• Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması...
  • Elektronik güvenlik sistemi denince akla ilk gelen sistemler hırsız alarm sistemleri ve güvenlik kamera sistemleridir. Yine bunun ...
  • Söz konusu sistem, dağıtılmış bir bilgi işlem tekniğini kullanan ve bir kartlı geçiş kontrol sistemi olacak, bina / tesis genelind...
  • Ulaşım araçları ile nakil işlemi gerçekleştirilecek olan para ve değerli eşyalar konusunda, eğitimli ve deneyimli personeller neza...
  • K-9 Eğitimli güvenliğin önemi, görevin uygulandığı yerdeki bıraktığı etkiler ve güvenlik anlamında sağladığı katma değerler, artık...
  • Bilgi ve beceri yönünden istenilen seviyeye yükselmiş personelin görevlendirildiği yakın koruma hizmeti, şirket yöneticilerinin sı...

Özel Güvenlik Eğitim Semineri yapıldı

GÜSOD Özel Güvenlik Eğitimlerinde İyileştirme İhtiyaçları ve Yenileme Eğitimi Semineri

12 Mayıs 2008 tarihinde Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde yapıldı.

Önümüzdeki dönemde Özel Güvenlik Sektörünü bekleyen en önemli konulardan biri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verilen temel eğitimin geçerlilik süresi olan 5 yılın dolması ile 200.000 özel güvenlik görevlisini ve 1.457 şirketi ilgilendirin durum ve belirsizliktir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunda Yenileme Eğitiminden söz edilmekle beraber, Yönetmelikte yer alan maddelerin kanunun çok ötesine geçerek katı ve hiçbir iş kolunda uygulanmayan zorlukları içermesidir. Maddelerin harfiyen uygulanması halinde "Yenileme Eğitiminde" başarılı olamayanlar işlerinden olabilecek, işsizlik yükselebilecek, özel güvenlik elemanı ihtiyacının karşılanması imkansız hale gelebilecek, toplu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, tatil paraları v.s. ödemeleri nedeniyle bazı firmalar nakit akışının bozulması ve iflas ile karşılaşabilecektir.

İş hukuku uygulamaları ile işveren ve çalışan açısından ciddi hukuki, ekonomik, sosyal ve istihdam sorunları ortaya çıkacaktır. Böyle bir düzenlemenin başka hiçbir meslek sahibi için öngörülmemiştir. Bu nedenle Anayasa'ya aykırılık iddiaları ve davaları beklenebileceğinden konunun ivedilikle ele alınması gerekmektedir. Yenileme eğitimi sonrası istenen belgeler ve yapılan işlemler düşük ücretle çalışan özel güvenlik görevlilerinin ve zaten sıkışık olan bürokrasinin zorluklar yaşamasına neden olabilecektir.

Seminer iki bölümde icra edilmiştir;

Birinci bölümde;

·         Konuşmacı Adnan Duygun: Özel Güvenlik sektörü çalışanlarının iş analizlerini, iş tanımlarını, temel, fonksiyonel yönetsel yetkinliklerini incelenmiştir.

·         Konuşmacı Semih Yeşilbursa; Yetkinliklerden yola çıkarak temel eğitimin, uzmanlık eğitimlerinin ve yönetici eğitiminin nasıl olması gerektiği ortaya konmuştur.

·         Konuşmacı Cem Orçun: Özel güvenlik temel eğitim sınavlarını ölçme ve değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

·         Konuşmacı Mehmet Tok: Meslek içi eğitimlerin amaca ulaşmasının önündeki engelleri ve bunların ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri ortaya konmuştur.

Panel bölümünde ise;

·         Özel güvenlik yenileme eğitimi ve yeniden kimliklendirme (çalışma izninin yenilenmesi) sorunları, sektörün tüm taraflarının katılımı ile tartışılmıştır.

Copyright © 2012 SEPARE Özel Güvenlik Hizmetleri