• Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması...
  • Elektronik güvenlik sistemi denince akla ilk gelen sistemler hırsız alarm sistemleri ve güvenlik kamera sistemleridir. Yine bunun ...
  • Söz konusu sistem, dağıtılmış bir bilgi işlem tekniğini kullanan ve bir kartlı geçiş kontrol sistemi olacak, bina / tesis genelind...
  • Ulaşım araçları ile nakil işlemi gerçekleştirilecek olan para ve değerli eşyalar konusunda, eğitimli ve deneyimli personeller neza...
  • K-9 Eğitimli güvenliğin önemi, görevin uygulandığı yerdeki bıraktığı etkiler ve güvenlik anlamında sağladığı katma değerler, artık...
  • Bilgi ve beceri yönünden istenilen seviyeye yükselmiş personelin görevlendirildiği yakın koruma hizmeti, şirket yöneticilerinin sı...

CEN/TC 417 “Maritime and Port Security Services” Toplantısı Belçika'da icra edildi.

CEN/TC 417 "Maritime and Port Security Services" Toplantı Sonuç Raporu

 

1. CEN/TC 417 “Maritime and Port  Security Services” Toplantısı 5 Haziran 2012 günü 1000 – 1700 saatleri arasında Belçika Standartlar Enstitüsü’nde daha önce yayınlanmış olan gündeme uygun olarak icra edilmiştir.

 

2. Toplantıya CoESS, GÜSOD, İsveç, İspanya, Finlandiya, Belçika, Hollanda ve Avusturya komite temsilcileri iştirak etmişlerdir.

 

3. Toplantıda öncelikle CEN/TC 417 Komitesine ulaşan CLECAT kuruluşunun komite çalışmalarını irtibat üyesi olarak takip etmesi ile ilgili taslak karar görüşülmüş ve katılımcılar tarafından bu konunun uygun ve faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda GÜSOD olarak 15 Haziran 2012 tarihine kadar Türk Standartları Enstitüsüne olumlu görüş bildirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

4. Toplantının teknik çalışma grubu faaliyetleri kapsamında İspanya tarafından hazırlanmış olan ‘’CHAPTER 6 QUALITY RELATED TO THE ORGANISATION OF THE PROVIDER’’ konulu doküman üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.

 

5. Bu çalışma kapsamında öne çıkan konular şu şekilde olmuştur;

   a. PORT AREA/ZONE olarak tanımlanan alanların ISPS kapsamında ele alınacak bölümlerinin nereleri olması gerektiği ve bu konuda uygun bir tanım belirlenmesi,

   b. PORT FACILITY kapsamına INLAND PORTS olarak ifade edilecek şekilde iç sulardaki yükleme/boşaltma bölgelerinin tesisi,

   c. MARITIME SECURITY kavramının bu çalışma kapsamında PIRACY konusunda herhangi bir öngörü ve çalışmada bulunmayacağı,

   d. Güvenlik şirketi çalıştırma belgesinin hangi konuları içermesi gerektiği,

   e. Deniz Güvenliği konusunda faaliyet gösteren şirketlerin ilave bir lisansa sahip olmaları gerekip gerekmediği

 

6. Yapılan çalışma kapsamında değinilen diğer konular ile dokümanın buna göre düzenlenmiş son şekli komite sekreterliğince katılımcılara ayrıca gönderilecektir.

 

7. Müteakip toplantı 23 Ekim 2012 tarihinde İspanya ev sahipliğinde Barcelona’ da yapılacaktır. Daha sonraki toplantının Türkiye’de yapılmasının önerilmesi düşünülmektedir.

Copyright © 2012 SEPARE Özel Güvenlik Hizmetleri