• Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması...
  • Elektronik güvenlik sistemi denince akla ilk gelen sistemler hırsız alarm sistemleri ve güvenlik kamera sistemleridir. Yine bunun ...
  • Söz konusu sistem, dağıtılmış bir bilgi işlem tekniğini kullanan ve bir kartlı geçiş kontrol sistemi olacak, bina / tesis genelind...
  • Ulaşım araçları ile nakil işlemi gerçekleştirilecek olan para ve değerli eşyalar konusunda, eğitimli ve deneyimli personeller neza...
  • K-9 Eğitimli güvenliğin önemi, görevin uygulandığı yerdeki bıraktığı etkiler ve güvenlik anlamında sağladığı katma değerler, artık...
  • Bilgi ve beceri yönünden istenilen seviyeye yükselmiş personelin görevlendirildiği yakın koruma hizmeti, şirket yöneticilerinin sı...

K9 ÖZEL KÖPEKLİ GÜVENLİK HİZMETİ

            
 
 
K-9 Eğitimli güvenliğin önemi, görevin uygulandığı yerdeki bıraktığı etkiler ve güvenlik anlamında sağladığı katma değerler, artık günümüz yaşantısında gayet net olarak bilinmekte ve görülmektedir. Bu hizmeti alan kuruluşların etkili güvenlik konusunda ciddi anlamda memnuniyeti, yapılan istatistiklerde belirlenmiştir.

Öncelikle bu tür bir hizmet alınması gereken bölgenin fizibilitesi yapılır. İşverenlerin K-9 eğitimi almış ve hizmet verecek olan köpekle, ilk irtibatları sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulur. Akabinde istenilen seviye ve eğitim çatısı altında hizmete geçilir. Görev yerinde işverenin beklentisi hangi yönde ise o eğitimi almış K 9 köpek ve yönlendiricisi ile çalışma başlatılır.

Köpeklerin almış oldukları eğitime göre sınıflandırılmaları şu şekildedir;

Patlayıcı Tespiti Amaçlı K-9 Köpek Kullanımı
İnsan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda görev yapar. Görev zamanında bir yönlendiricisi ile birlikte taktik eğitimi alırlar. Görevdeki köpek, patlayıcı tespit ettiğinde, kendi karakteristik özelliğine uygun olarak, patlayıcı yanında hareketsiz yatar ve yönlendiricisine durumu bildirir. Odaklandığı maddenin risklerinden dolayı kesinlikle dokunmamaya şartlanmıştır.

Narkotik Eğitimli Köpek Kullanımı
Genel anlamda Patlayıcı Tespit Köpeği ile aynı şekilde hareket eder.

Devriye Eğitimli Köpek Kullanımı

Köpeğin çalışma şekli, dışarıdan gelecek tehlikeleri etkisiz kılmak üzerine kuruludur. Yönlendiricisi ile birlikte eğitim alırlar ve görev yaparlar.

Alan Koruma Görevli Köpek Kullanımı
Açık alanlarda bulunabilecek her türlü mal ve can güvenliğinin korunması ile ilgili olarak görev yapar. Şüpheli şahıslara karşı bir silah olarak kullanılma özelliğindedir.

 

Copyright © 2012 SEPARE Özel Güvenlik Hizmetleri