• Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması...
  • Elektronik güvenlik sistemi denince akla ilk gelen sistemler hırsız alarm sistemleri ve güvenlik kamera sistemleridir. Yine bunun ...
  • Söz konusu sistem, dağıtılmış bir bilgi işlem tekniğini kullanan ve bir kartlı geçiş kontrol sistemi olacak, bina / tesis genelind...
  • Ulaşım araçları ile nakil işlemi gerçekleştirilecek olan para ve değerli eşyalar konusunda, eğitimli ve deneyimli personeller neza...
  • K-9 Eğitimli güvenliğin önemi, görevin uygulandığı yerdeki bıraktığı etkiler ve güvenlik anlamında sağladığı katma değerler, artık...
  • Bilgi ve beceri yönünden istenilen seviyeye yükselmiş personelin görevlendirildiği yakın koruma hizmeti, şirket yöneticilerinin sı...

FİZİKİ GÜVENLİKGerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine “özel güvenlik” denir.

Teknolojik sistemlerin güvenlik konusundaki yaşantımıza katmış olduğu her türlü, korunma, tedbir ve güven unsurlarını, tespit eden, kontrol ve takip eden güvenlik, fiziki güvenliktir.

Yani yaşantımızda her türlü dış tehdide yönelik hareketleri, elektronik güvenlik sistemleri ile donanım sağlayarak önlem almak istiyorsak ta, ilk önce tespit edecek ve önleyici tedbiri alacak olan güvenlik, fiziki güvenlik olacaktır.


Bu sebeple özel güvenlik hizmetinde, hizmet verilebilecek hangi görev alanında olursa olsun, eğitimli, profesyonel, görev bilincinde olan fiziki güvenliği, 5188 sayılı yasa çerçevesinde, kuvvetli bir alt yapı, eğitimli, tecrübeli bir yönetim grubu ve müşteri memnuniyetinin maksimum olduğu bir seviyede, kaliteli hizmet ve ciddiyetle yürütmekteyiz.

Copyright © 2012 SEPARE Özel Güvenlik Hizmetleri